Nedsivningsanlæg

Nedsivning af spildevand

Hvorfor skal du investere i et nedsivningsanlæg?

Når det kommer til rensning af spildevand, kan det ikke betale sig for alle at blive tilsluttet det offentlige anlæg, dette gælder f.eks. også dig, som bor på en landejendom. Hvis dette er tilfældet for dig, kan det være ideelt at anskaffe sig et nedsivningsanlæg, der kan bruges i forbindelse med at rense og lede spildevandet ned i jorden.

Hvordan fungerer et nedsivningsanlæg?

Nedsivningsanlægget består af følgende komponenter:

  • Bundfældningstank
  • Pumpebrønd
  • Fordelerrør

Bundfældningstanken tager imod spildevandet og opsuger slam, skidt, snavs og andre organiske stoffer. Pumpebrønden bruges til at pumpe spildevandet videre til fordelerrørene. De 2 fordelerrør har en længde på 15-20 meter og har en masse små huller i sig. Fordelerrørene fungerer således, at vandet siver stille og roligt ned i jorden gennem disse fordelerrør. Spildevandet er herved tilstrækkeligt rent, når det rammer grundvandsstanden.

Typisk graves nedsivningsanlægget ned, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at etablere anlægget ovenpå jorden, hvor fordelerrørene lægges i en sandmile, da grundvandet nogle steder kan ligge meget højt. Derved skal regnvandet ledes via en faskine eller andet.

Hvilke regler skal du være opmærksom på i forbindelse med etablering af dit nedsivningsanlæg?

Det er miljøministeriet, der udstikker reglerne i forhold til kloakering og etablering af nedsivningsanlæg. Du skal altså have en godkendelse af kommunen, før etableringen påbegyndes, men dette skal du ikke bekymre dig om, da vi tager os af alt papirarbejdet lige fra at søge tilladelse til færdigmelding af projektet.

Af det nedenstående kan du se hvilke faktorer, der betragtes af kommunen, når de skal vurdere, om du kan etablere et nedsivningsanlæg:

  • Jordens egnethed til nedsivning
  • Afstand fra nedsivningsanlæg til vand indvindingsanlæg
  • Afstand til grundvandsspejl
  • Afstand fra nedsivningsanlæg til søer, vandløb og hav
  • Afstand til bygninger, skel, andre nedsivningsanlæg m.m.

Hvad er konsekvenserne af ikke at have et nedsivningsanlæg?

Hvis det er relevant for dig med et nedsivningsanlæg, er der typisk tale om, at du ikke har adgang til den offentlige tilslutning. Alternativet til nedsivningsanlægget er derfor, at du har en septiktank, der kan være meget miljøskadelig, da spildevandet herved udledes i søer, åer og havet. Af denne grund skal du vælge den mere miljøvenlige løsning og få etableret et nedsivningsanlæg, der kan skaffe din ejendom af med vandet på bedste vis.

I forbindelse med denne opgave er vi yderst kompetente hos Varnæsløkke Maskinstation og Kloakservice, og du skal derfor kontakte os, hvis du vil have etableret et nedsivningsanlæg af en dygtig kloakmester, der typisk varetager opgaver i Gråsten, Aabenraa, Sønderborg og resten af Sønderjylland. Vi kan kontaktes på telefon 74 68 02 87 eller alternativt på mail vmok@vmok.dk.

Vi foretager også kloakrensning.

Højt profileret udstyr til kloakrensning

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Få et uforpligtende tilbud på din opgave. Kontakt os i dag på telefon (+45) 74 68 02 87 eller mail vmok@vmok.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.