Virksomheden

Virksomhedens historie

Varnæsløkke Maskinstation startede i slutningen af 1958, af Allans far, Christian Lund.

Det første arbejdsområde var kvashugning, som mest var en vinter beskæftigelse, materialet fra kvashugning blev brugt til optænding, da man hovedsageligt brugte træ til opvarmning af beboelser i landdistrikterne.

I foråret 1959 blev aktiviteterne udvidet med pløjning ,harvning, sprøjtning og græsslåning kom også på programmet, til høst blev der købt en selvkørende mejetærsker,6,5 fods.

Fra starten var det meningen at det kun skulle være beskæftigelse, til Christian selv, men på det tidspunkt begyndte industrialiseringen på Als og Sundeved. Og med den udvikling for øje, var der muligheder for en maskinstation. Udvidelsen fortsatte i efteråret, med en stald gødningsspreder, der dog blev læsset med håndkraft, trækkraften bestod af en 3 cylindret Porsche traktor, der efter det første år havde kørt 3000 timer.

Udviklingen

Udviklingen fortsatte mejetærskeren, blev byttet til en større, yderlige en traktor, en stald gødningsspreder og en Salta læsser til at læsse gødning med blev købt, og den første medarbejder blev ansat. I de følgende år, kom der yderligere en mejetæsker til, Land Rover til sprøjtning, ny svensk traktor monteret 1000 l.sprøjte, 2 højtryks halmpresser, 2 frontmonteret rapsskårlæggere, flere traktorer de fleste nye og større. Ny og større salta læsser, da stald gødningskørsel, var i kolossal vækst. Samtidig blev der købt en grønthøster til aftopning af roetop, mod alle konsulenters advarsel, men investeringen viste sig at være god.

I efteråret 1962 købte Christian en sukkerroeoptager, der blev dyrket en del fabriksroer, til de tyske sukkerfabrikker. Det blev en succes, da det var næsten umuligt, for landmændende at tage dem op selv, til tider blev der kørt i 2 holds skift.

Til høsten 1966 blev der leveret en 12 fods mejetærsker med hydraulisk fremdrift, samt en 4 hjuls trukken traktor af italiensk fabrikat. Samtidig var efterspørgsel af rendegravere stor, til udgravning af byggegrunde og andet ikke landbrugs relateret arbejde større, så der blev købt en “gul” gravmaskine. Der blev gravet mange vandledninger ned, et år blev det til over 22 km.

Flydende ammoniak

I midten af tresserne blev det attraktivt at bruge flydende ammoniak, som kvælstof i landbruget. Det blev en stor arbejdsopgave, men efter nogle hektiske sæsoner, ebbede det ud i midten af firserne. da afgrøde mønsteret ændrede sig til mere vinterafgrøder.

Spredning af kalk, blev også et stort arbejds område i efteråret, samt spredning af fast gødning om foråret, begge dele for de lokale foderstoffer.

Allan startede hjemme på maskinstationen i 1991, som almindelig medarbejder, til 1995. Da tog han et år til USA, for at arbejde på en tomat farm, og se lidt af verden. Da Allan kom det udenlands ophold, stiftede Christian og Allan, Varnæsløkke Maskinstation I/S. I 1998 tog Allan kloakmester uddannelse, for at sprede arbejds områderne lidt. Det viste sig at være en god ide, da medarbejderne så kunne grave kloaker, når der ikke var landbrugsarbejde.

År 2000 og fremad

I 2000 købte Allan, Christian ud, som så kunne få tid til at nyde sit otium, vi er stadig så heldige, at han kommer og hjælper til.

I 2002 blev en stor del af Højlund maskinstation opkøbt, og der fuldte heldigvis noget arbejde med ,dels på Broager land. Nu var der ca. 8 fuldtids ansatte, og Allans “kone” kommer hjem, og passer kontoret og telefonen.

2008 kunne vi så hold 50 års jubilæum, det blev hold i værkstedet, hvor ca.200 kunder og familie kom forbi.

1 Jan. 2009, ændrer vi navn til Varnæsløkke Maskinstation og Kloakservice Aps. Og vi beskæftiger stadig 8 dygtig mænd, så vi er klar til nye udfordringer.

Ønsker du et uforpligtende prisoverslag?

Få et uforpligtende tilbud på din opgave. Kontakt os i dag på telefon (+45) 74 68 02 87 eller mail vmok@vmok.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.