Facebook Nyheder

Nedsivning af spildevand

Nedsivning af spildevand, foregå dels gennem en septitank / bundfældningstank, hvor rensningen forgår, og dels ved et nedsivningsanlæg og sivedræn, hvor spildevandet bliver pumpet over et større areal.

Bundfældningstanken skal placeres således, at inspektion, pasning og tømning er muligt, og skal være opdelt i mindst 2 og maksimalt 3 kamre.

Tagvand, overfladevand og dræn må ikke føres i bundfældningstanken.

Nedsivningsanlægget har til formål bla. at
* Bortlede den vandmængde, der til enhver tid måtte komme.
* Fordele den givne vandmængde, ligeligt over hele nedsivningsarealet.
* Sikre den fortsatte biologiske nedbrydning. 

Jordbunden skal være egnet til nedsivning, derfor tages der en jordprøve, der hvor anlægget skal være.

Ud over at jorden skal være egnet, er der også nogle vejledende afstands krav.
* 5 m til bygninger og skel.
* 5 m til sø,hav og vandløb.
* 25 m til skrænter.
* 25 m til grøfter i vej.
* 50 m til andre nedsivningsanlæg.
* 5 m fra faskine.
* 5 m fra større træer.

Sådant et nedsivningsanlæg fylder ca. 5 * 10 m.

Vi foretager også kloakrensning.

Top